Naam

Stichting BLEND Bloemhof

 

RSIN-nummer

861415607

 

Contactgegevens

Lange Hilleweg 208, 3073 BX Rotterdam, 06 36015061

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het welzijn en de sociale cohesie van gesegregeerde buurten te bevorderen, te beginnen in de wijk Bloemhof te Rotterdam en daarna eventueel op andere plaatsen in Nederland, en heeft daarbij oog voor ieder mens, ongeacht bijvoorbeeld afkomst en religie, én voor de gehele mens met aandacht voor zijn fysieke, sociale en geestelijke behoeften.

 

Hoofdlijn beleid

Er is een beleidsplan beschikbaar dat op verzoek kan worden toegezonden en later zal worden gepubliceerd. In hoofdlijnen:

  • Stichting BLEND Bloemhof verwerft inkomen uit haar fondsenwervende activiteiten via verhuur van kappersruimte, verkoop van koffie en tweedehands kleding én via steun van externe fondsen voor specifieke projecten.

  • De inkomsten worden beheerd door het stichtingsbestuur en komen geheel ten goede aan de doelstelling van BLEND Bloemhof. Het streven is om een continuïteitsreserve op te bouwen van maximaal 1x de jaarlijkse kosten van BLEND.

Bestuur

Hans Euser (voorzitter), Richard Gort (penningmeester), Leander Schaddelee (secretaris)

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De werknemers van de stichting krijgen uitbetaald volgens de CAO.

 

Jaarverslag

Narratief en financieel jaarverslag worden binnen zes maanden na sluiting boekjaar gepubliceerd